top of page

OTAMME HUOMIOON MYÖS LAPSEN LÄHEISET

Tärkeää tietoa läheiselle

Tiedonkulku kaikkiin suuntiin on onnistuneen sijoituksen alkuvaiheen avainkysymys. Villatossussa riittävästä tiedonkulusta vastaa omaohjaajan lisäksi lastenkodin vastuuhenkilö. Perheen kanssa tehtävä tiivis yhteistyö ja perheen tukeminen ovat tärkeässä roolissa koko sijoituksen ajan. Perhetyön menetelminä Villatossussa on käytössä mm. elämänjana, säännölliset puhelut kotiin sekä Lapset puheeksi -menetelmä. Viikoittaisten kotisoittojen tarkoituksena on lisätä luottamusta ja vahvistaa kasvatuskumppanuutta kodin ja sijaishuoltoyksikön välillä sekä varmistaa molemminpuolinen tiedonkulku ja ymmärrys lapsen asioissa.

Aikuinen ja lapsi kävelevät pihatiellä

KUUNTELEMME JA TUEMME

Olemme mukana heti alusta asti

Lapsen vanhemmalla on mahdollisuus soittaa aluksi mihin vuorokauden aikaan tahansa. Huoltajan kanssa käydään läpi sijoituksen aiheuttamia tunteita ja ajatuksia ja hänelle annetaan kaikki mahdollinen tieto. Huoltajaa kuunnellaan sekä kerrotaan aluksi korostetun tarkkaan ja usein, mitä lapselle kuuluu. Tavoitteena on luoda luottamuksellinen suhde huoltajan kanssa, jolla tuetaan sijoituksen onnistumista ja luodaan pohja onnistuneelle perhetyölle.

YHTEISTYÖSSÄ PERHEEN KANSSA

Kasvatus-
kumppanuus

Tiivis yhteistyö ja kasvatuskumppanuus yhdessä lasten huoltajien kanssa ovat toimintamme keskiössä. Perheiden kanssa tehtävä työ suunnitellaan yhdessä lapsen, sosiaalityöntekijän ja lapsen huoltajien kanssa. Kasvatuskumppanuus voi tarkoittaa esimerkiksi yhteydenpitoa lapselle tärkeisiin ihmisiin, vanhemmuuden tukemista, toiminnallisia perhepäiviä tai lapsen sekä tämän läheisverkoston yhdessä viettämää aikaa Villatossun perhehuoneessa.

bottom of page