Ympärivuorokautiset sijaishuoltopalvelut Isojoella

Yhteydenotto

Lastenkoti Villatossu on seitsemänpaikkainen, kodinomaista asumista tarjoava lastenkoti Isojoella, Etelä-Pohjanmaalla. Tarjoamme ympärivuorokautiset sijaishuoltopalvelut sijoitushetkellä 6–15-vuotiaille huostaanotetuille, avohuollon tukitoimena sijoitetuille tai kiireellisesti sijoitetuille lapsille.

 Koulutie 26, 64810 Vanhakylä

Päivittäistä toimintaamme Lastenkoti Villatossussa ohjaavat seuraavat arvot:

Yksilöllisyyskuvake

Yksilöllisyys

Meillä jokainen lapsi saa olla oma itsensä. Lapsen tarvitsema tuki suunnitellaan sekä räätälöidään ammattitaitoisen henkilökuntamme toimesta täysin yksilöllisesti.

Läsnäolokuvake

Läsnäolo

Tarjoamme lapsille lämminhenkisen ja kodinomaisen kasvuympäristön. Jokaisella lapsellamme on kaksi omaohjaajaa, joiden kanssa lapsi luo aidon, luotettavan kiintymyssuhteen.

Aktiivisuuskuvake

Aktiivisuus

Tarjoamamme sijaishuollon palvelut sijaitsevat maaseudun rauhassa, luonnonläheisessä ympäristössä sekä henkilökuntamme ohjaus esimerkiksi musiikin ja liikunnan saralla tarjoavat lapsille mahtavat harrastusmahdollisuudet.

Kasvatuskumppanuus

Tiivis yhteistyö ja kasvatuskumppanuus yhdessä lasten vanhempien kanssa ovat toimintamme keskiössä. Perheiden kanssa tehtävä työ suunnitellaan yhdessä lapsen, sosiaalityöntekijän ja lapsen huoltajien kanssa. Kasvatuskumppanuus voi tarkoittaa esimerkiksi yhteydenpitoa lapselle tärkeisiin ihmisiin, vanhemmuuden tukemista, toiminnallisia perhepäiviä tai lapsen sekä tämän läheisverkoston yhdessä viettämää aikaa Villatossun perhehuoneessa.

Tutustu tiloihimme

Vahva neuropsykiatrinen osaaminen

Henkilökunnallamme on vahvaa neuropsykiatrista osaamista. Neuropsykiatrisen valmentajan avulla lapsen toiminnanohjauspulmien huomioiminen on osa jokapäiväisessä arjessa tapahtuvaa työtä. Olemme yhdessä moniammatillisen henkilöstömme kanssa luoneet Villatossuun selkeän toimintamallin ja -ympäristön, josta hyötyvät kaikki lapset. Työskennellessämme lasten kanssa otamme aina yksilöllisesti huomioon mahdolliset aistipulmat, esteettömyyden ja struktuurin.

Terapeuttinen toimintamalli

Terapeuttinen toimintamalli ohjaa kaikkea työtämme sijaishuollon palveluissamme Villatossussa. Tärkeässä asemassa ovat lapselle merkitykselliset suhteet sekä yhteenkuuluvuus, perinteet ja lapsen mielipiteet. Tutustumalla lapsen historiaan ja rakentamalla siitä eheää tarinaa vahvistamme lapsen myönteistä minäkuvaa. Katseemme on aina kohti tulevaa, jota suunnitellaan yhdessä lapsen kanssa. Suuria tavoitteita saavutetaan päämäärätietoisesti, pienin askelin.

Jäsennelty arki, johdonmukainen kasvatus

Arki sijaishuoltopalveluissa Lastenkoti Villatossussa koostuu tavanomaisista kodin askareista, rutiineista ja puuhastelusta sekä yhteisestä oleskelusta. Yhdessä tekeminen on kaiken ydin, johon jokainen lapsi osallistuu omien kykyjensä mukaan. Naapureiden ja lasten kavereiden vierailut ovat Villatossussa tervetulleita ja toivottuja. Haluamme olla osa Isojoen yhteisöä.

Aito kiintymyssuhde omaohjaajaan

Sijaishuollon palvelut Villatosussa toteutetaan niin, että jokaisella lastenkotimme lapsella on kaksi omaohjaajaa. Omaohjaajan ja lapsen välille luodaan aito kiintymyssuhde, joka samalla tarjoaa lapselle korjaavia ihmissuhdekokemuksia. Omaohjaaja on lapsen mukana kaikessa arjen toiminnassa tukien ja kannustaen, mutta myös opettaen ja asettamalla lapselle rajoja.

Tiivis yhteistyö lapsen koulun kanssa

Me Lastenkoti Villatossussa panostamme sujuvaan yhteistyöhön lapsen koulun kanssa ja tarjoamamme sijaishuoltopalvelut sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä. Yhteistyön mutkattomuudesta huolehtii nimetty kouluvastaava.

Kysy lisää